Invigning av Nya testamentet på Konai-språket

2015 invigdes Nya testamentet på Konai-språket, efter mer än tjugo års arbete av Sören och Britten Årsjö.