Bibel- och språkstatistik 2017

Vi har nu nått milstolpen att hela Bibeln och bibeldelar idag finns översatta till mer än 3 300 språk. Gud fullbordar sitt uppdrag genom sin kraft och genom partnersamarbete. Fler och fler missionsorganisationer, kyrkor och kristna sammanslutningar involveras i bibelöversättningsuppdraget.

Minst 1,5 miljarder människor har inte hela Bibeln tillgänglig på sitt förstaspråk. Över 652 miljoner av dessa har Nya testamentet, andra har bibeldelar eller åtminstone någon form av översättningsarbete eller förberedande arbete påbörjat.

Det finns pågående översättning och/eller språkligt utvecklingsarbete i 2 584 språk i mer än 70 länder. Per den 1 oktober 2017 så kommer över 114 miljoner människor som talar 1 636 språk vara i troligt behov av att någon form av bibelöversättningsarbete påbörjas.

Idag består Wycliffe Global Alliance av cirka 100 organisationer i över 60 nationer där Folk&Språk ingår. Genom att tillhandahålla personal, finansiella resurser, utbildning, översättning och supporttjänster är alliansorganisationerna för närvarande involverade i minst 2 125 av de 2 584 språk som man känner till har pågående arbete.

Wycliffe Global Alliance-organisationer och personal har varit involverade i översättningar av Biblar och Nya testamenten till mer än 950 språk. Minst en av Bibelns 66 böcker har publicerats på ytterligare 600 språk. Och många andra språk har inledande bibeldelar publicerade.

Genom att samarbeta med lokalsamhällen så hjälper personal från alliansorganisationerna inte bara till i bibelrelaterade projekt utan har även hjälpt till att producera material för alfabetisering, utbildning, hälsa och andra samhällsbaserade mål.

Ett allt växande antal bibelprodukter finns numera i digital form av text, ljud och video. Dessa är ofta tillgängliga på webbplatser, sociala medier och genom en mängd olika telefonappar, samt i format som enkelt kan delas mellan telefoner på platser med begränsad internetuppkoppling.

Även 2017:

  • YouVersion firade att Bibeln nu är tillgänglig på över 1 100 språk.
  • Faith Comes by Hearing har även inspelningar av Bibeln på över 1 100 språk.
  • JESUS-filmen finns på över 1 500 språk.

Det finns många ytterligare samarbeten och nya initiativ som bidrar till tillväxten av bibelöversättningsrörelsen och distributionen och användningen av Guds Ord.

Vi rapporterar exakta siffror på vad vi vet, men vi hör ofta om nya projekt och översättningar som tidigare inte har räknats, vilket betyder att siffrorna fortsätter att förändras. Till detta kommer att vi inte har någon siffra på antalet personer som har bett eller understött ekonomiskt så att andra kan ge av sin tid och ibland sina liv till detta arbete. Och ännu viktigare, vi kan inte räkna hur många liv som har blivit positivt berörda som ett resultat av översättning av Bibeln. Vi talar på uppdrag av miljontals människor världen över när vi säger ”Tack!”

 

Antal språk i världen: 7 099

Typ av behov

Pågående översättningar: 2 584

Möjliga översättningsbehov: 1 636

Inte i behov av översättning: 2 879

 

1 636 språk är i troligt behov av påbörjad översättning