Utrota bibellösheten

Under en oktoberhelg var det Engagekonferens i Nässjö. Den fokuserar på de onådda och bibellösa folken i världen. Folk&Språk, Gå Ut Mission och OM i samarbete med de lokala församlingarna på orten arrangerar konferensen som riktar sig till unga kristna.

Konferensen var välbesökt med människor som vill tjäna Herren i missionens tjänst, väldigt upp-muntrande. Med på konferensen hade vi också utsändande och utbildande partners; organisationer som sänder ut missionärer på kort eller lång tid, just till de onådda folken i världen. Totalt var 11 organisationer representerade.

Ungefär 1 % av alla insamlade missionsmedel används just för onådda folk. Det innefattar även utsändandet av missionärer. Idag höjs röster även i Sverige att det inte behövs skickas ut missionärer till dessa folk. Det är inte sant! Behovet är fortfarande stort, skriande stort! Idag har ungefär 2 100 språk behov av en påbörjad bibelöversättning. Det är nya siffror för bibelöversättning till just de bibellösa och onådda folken i världen. All vår verksamhet samverkar för att uppnå det målet. Om vi driver läsklasser, utvecklar alfabet, gör ordböcker eller gör direkt bibelöversättningsarbete är syftet att utrota bibellösheten bland världen bibellösa folk.
För att komma dit används en mängd olika processer, strategier, där bön är en viktig komponent. Utan bönen stannar arbetet av, kraften sinar och modlösheten sätter in. Bön för de bibellösa folken är något vi kommer att lyfta fram under 2019, då vi ser att engagemanget för detta behöver upplivas igen och igen. Under Engage hade vi ett inslag vi kallar ”Reach the Nations” där lovsång varvades med bön för onådda och bibellösa folk i världen. Det var en stark stund av Herrens närvaro och helighet, där vi påmindes om behovet av lyfta upp de folk som vandrar i andligt mörker inför Herren.

Utsändande av nya missionärer och medarbetare är en annan sak som behöver lyftas fram på nytt. Den 22-23 mars nästa år kommer vi därför att ha en helg med Prova-på-Bibelöversättning i Nässjö. Där kan du som är intresserad och vill få inblick i hur det arbetet går till få prova på detta under ledning av flera av våra erfarna bibelöversättare.

Läs mer och anmäl dig på www.folk.se