Bibelöversättning ett nödvändigt verktyg

Jesus och hans familj var säkert van vid bibelöversättning. Eftersom man läste Torah på hebreiska därhemma i Nasarets arameisktalande synagoga var man tvungen att ha en översättare, en så kallad meturgeman, som översatte till folkets språk arameiska. Även om språken är likartade var det tillräckligt svårt att förstå de hebreiska orden. Så småningom samlades översättningar i så kallade targumer, som var dåtidens arameiska bibelöversättning.

En liknande funktion hade översättningen av Gamla testamentet till grekiska, som blev ett viktigt verktyg för evangeliets spridande i hela medelhavsvärlden. När man läser Paulus eller Petrus noga ser man att de oftast återger den grekiska översättningen i detalj, även om det faktiskt förekommer att man kan ana att de också läser den hebreiska eller till och med den arameiska Bibeln.

Så bibelöversättning har varit viktigt ända sedan apostolisk tid.

Och bibelöversättning är alltså från början ett nödvändigt verktyg för att evangeliet ska spridas och fullheten av Guds vilja ska förmedlas till ett nytt folk.

När därför Jesus ger sin befallning, Lärjungaträningsbefallningen (ja, vi kallar den oftast missionsbefallningen) vet han nog hur viktigt det är att alla de folk som han skickade ut oss till skulle få de heliga Orden, allt han hade befallt sina egna lärjungar, på ett förståeligt språk. Det är ju Guds Ord och inget annat som förmedlar de sanningar som vi lever av.

Enligt berättelserna lydde lärjungarna och gick ut till jordens yttersta gräns. I nation efter nation var man tvungen att få tag på en översättare för att förmedla allt vad Jesus hade befallt.

Därför har vi också en lång rad tidiga bibelöversättningar som idag är mycket viktiga när man vill få reda på hur den nytestamentliga ursprungstexten lydde, olika koptiska dialekter, gammallatinska, armeniska, syriska och, förstås, manuskripten på grekiska.

Jag vågar inte tänka på hur mitt eget kristna liv skulle vara om jag inte varje dag fick äta från Guds Ord. Därför är bibelöversättning ett helt nödvändigt verktyg för att lärjungar av alla folk och språk ska kunna vinnas och växa.

 

Anders Gerdmar är docent i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet och rektor för Skandinavisk teologisk högskola.