Bibeln till jordens ändar!

En viktig milstolpe nåddes i december 2014, när lådor med den översatta Bibeln anlände till Kapingamarangi-öarna i Mikronesien för att invigas.
Många år tidigare hade hoppet tänts hos de 3000 kapingamarangi-talande människorna att få Bibeln på sitt modersmål. Jim Ellis, en av Folk&Språks medarbetare besökte öarna redan 1987 under en språkundersökning i området. Då hade man redan samlat in $2000 genom bl a genom att sälja hantverk till turister. Knappt tio år senare påbörjades översättningen.
Efter att ha väntat så länge var översättningen högprioriterad och redan 2000 var Nya testamentet översatt och kort därefter påbörjades översättningen av Gamla testamentet, som alltså invigdes 2014.

Aaron Tonga t.h. var en av eldsjälarna för översättningen av Bibeln på kapingamarangi.
I början av året fick ännu en folkgrupp en bibelöversättning: Nya Testamentet på Saipan Carolinian, som har ca 2600 talare.
Ännu ett steg har tagits för att ge alla folk möjlighet att läsa och höra Guds Ord på sitt hjärtas språk.