Viktigt att fler äger missionsvisionen!

Pingstförsamlingen i Skövde har genom åren backat upp många spridda missionsprojekt världen över. En av insatserna har snart pågått i 20 år. Det är utsändan-
det och stödet till familjen Bister i Moçambique. Nu är församlingen på god väg att stärka fokuseringen kring ett fåtal projekt som i sin tur förväntas skapa en större delaktighet i församlingen. Församlingens föreståndare Sven Bengtsson och tidigare missionsrådets ordförande Martin Larsson berättar om en medveten kursändring kring synen på missionsengagemang.
– När jag tillträdde för fyra år sedan såg jag tidigt att det engagemang som fanns i missionsrådet ofta stannade där. Att ha ett missionsråd som upplevs som en isolerad ö kunde inte fortsätta, fler måsta ”äga” missionsvisionen, betonar Sven och Martin nickar instämmande. Det ekonomiska stödet till missionsinsater sker genom vanliga offergåvor i församlingen samt avsatta medel från secondhandbutiken Gengåvans överskott. Genom åren har antalet projekt som sagt varit väldigt många.
– För att öka engagemanget har vi tagit ett omtag och skalat ner antalet projekt betydligt. Nu fokuserar vi i första hand på Nepal och Indien, Algeriet, Mocambique samt IBRA. I Mocambique kommer arbetet klinga ut 2017 efter 20 år. I anslutning till församlingens expedition har ett missionskontor inrättats. Martin Larsson är församlingens missionär kopplad till att känna delaktighet är det oerhört viktigt att fråga sig vilka termer vi använder, vad kommunicerar vi, vad kan de unga relatera till? Love Nepal samt Linda Andreasson som är församlingens andra missionär med fokus på arbetet i Indien. Vidare har arbetet i missionsrådet genomgått en attitydförändring.
– För att få en yngre generation är det oerhört viktigt att fråga sig vilka termer vi använder, vad kommunicerar vi, vad kan de unga relatera till?
– För allt för många personer under 40 år så är begrepp som råd, sammanträde, ordförande, protokoll där man bara sitter och tycker inget som attraherar. Efter denna förändring upplever vi nu ett större engagemang när vi ser vår egen roll som stödjande och uppmuntrande. Tänk dig ett serviceteam, säger Sven och ger exempel på vad han menar. – Många som gör insatser är duktiga på just det. När det kommer till punkten att kommunicera det som sker ute i fält med oss här hemma, märker vi att vi inte alltid når ända fram. Därför ser vi som vår uppgift att hjälpa till att förmedla via text, bild och film. Vidare att exempelvis vara på flygplatsen när någon åker ut eller kommer hem. Skicka ut en spontan uppmuntran via posten är ytterligare en liten men så betydelsefull sak, inflikar Martin.

För ett år sedan fick familjen Bister besök av Martin och Sven. Träffen med Bisters och närmare 80 pastorer i staden Tete och visionen om den kommande bibelöversättningen, gav starka avtryck enligt Sven.
– Det blev ett väldigt gensvar, vi såg hur det glimmade till av förväntan. Vi berättade bland annat om Bibelns historia, när den blev översatt till svenska och konsekvensen av det. Vi ser fram emot att stödja Bisters i processen att lansera översättningen, betonar Sven och avslutar:
– Vi är fulla av beundran och respekt över den helhjärtade insats som Jeni och Mikael har utfört i den stora nyungwe-talande folkgruppen i nordöstra Moçambique

Anders Hällzon