De kommer från mer än 200 länder

De kommer från mer än 200 länder och representerar faktiskt alla större kristna samfund, rörelser och organisationer. Ett team av äldste från hela världen utgör en internationell styrelse med koppling till denna rörelse. Tusentals andra ledare har undertecknat detta välgörande initiativ. De kommer från samhällets alla områden. De understöder Bibelns globala år (the Global Year of the Bible) eftersom de vill att varje man, kvinna och barn ska få ett tillfälle att engagera sig i Guds Ord och “lära sig” tro att “människan inte lever av bara bröd utan av alla ord som utgår från HERREN” (5 Mosebok 8:3 Bibel 2000).

Bibelns år är till för att värdesätta och fira

Bibelns år är till för att värdesätta och fira den enastående roll Bibeln har haft i tusentals år i historien. Den är en genom alla tider världsomspännande bästsäljare som har blivit översatt till fler språk än någon annan bok i historien och har lästs och lyssnats till av fler människor på fler platser än något annat litterärt verk. Bibeln har inspirerat fler sånger och lett till fler målade konstverk än någon annan bok. Bibeln har motiverat myriader av sociala reformer och filantroper att älska sina grannar och göra gott i sina samhällen.

Bibelns år är till för att utbilda och inspirera

Bibelns år är till för att utbilda och inspirera människor över hela världen att studera, lära sig och engagera sig i Bibeln genom egna och offentliga aktiviteter av att läsa och/eller lyssna till ordet i den Heliga Skrift och fundera över hur det ska tillämpas i deras egna liv. Människor som känner till och älskar Bibeln tror att detta kommer att göra det möjligt för dem att älska Gud och människor mer. Ordets människor tror att detta kommer att inspirera dem att att leva i enlighet med den gyllene regeln :”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem” (Matt. 7:12 Bibel 2000) och på så sätt skapa fler harmoniska städer och samhällen var någonstans efterföljare till Bibelns Gud än må bo.

Bibelns år är till för att motivera och uppmuntra

Bibelns år är till för att motivera och uppmuntra efterföljare till Bibelns Gud att älskvärt dela Guds Ord med sina grannar på det mest lämpliga sättet enligt deras kultur. För att alla ska ha tillgång till Guds Ord behöver kristna överallt uppmuntra översättning, publicering och distribution av Bibeln och hjälpa till att utbilda och motivera människor så att varenda en kan engagera sig i det livgivande ordet som den Heliga Skrift är. Genom alla dessa varierande ansträngningar hoppas Ordets folk att se slutet på Bibelfattigdomen i denna generation, vilket kommer att resultera i stor nytta för våra familjer och vår nära omgivning över hela jorden.