Folk&Språks årsmöte i Pingstkyrkan Uppsala

Inledningen på Folk & Språks årsmöte 2018 visade bredden på medarbetarnas insatser runtom i världen, med presentationer från Sydostasien, Sverige och Södra Afrika.

Catharina Karlhager, som tillsammans med maken Andreas och dottern Olivia arbetat i Sydostasien, lyfte vikten av språkunder-sökningar, så att folkgruppen får just den hjälp som de behöver. Catharina hade hört att en viss språkgrupp ville översätta Gamla Testamentet. Efter några strapats-rika resor in i området för att undersöka språkanvändningen, kom de fram till att språket inte var så livskraftigt som andra sagt. Den yngre generationen övergår allt mer till det nationella språket. En ljudinspelning av Nya Testamentet var därför en bättre satsning än att översätta hela Gamla Testamentet.
Carina Jahani speglade en annan verklighet; ett stort, livskraftigt språk som har svårt att utvecklas på grund av det är minoritetsspråk i flera andra länder. Andligt sett domineras folkgruppen av en annan religion, och det finns få kristna och inga kyrkor i området. Den religiösa och politiska situationen i språkområdet gör att bibelöversättningsarbetet pågår i Sverige med hjälp av väl-utbildade och litterärt begåvade personer som kommit hit som flyktingar. Nu är evangelierna, Apostlagärningarna, några av bre-ven och tjugofem psalmer över-satta. Romarbrevet är nästan klart. Dessa böcker ska tryckas men ock-så göras tillgängliga i skrift och ge-nom ljudinspelningar på Internet. En mycket eftersatt, onådd grupp på ca 10 miljoner får äntligen höra Guds goda nyheter. Carina och hennes team får regelbundet höra om nya som kommer till tro.
Mikael och Jeni Bister berättade om ett bibelöversättningsprojekt som är i slutfasen. Efter tjugo års arbete i Mocambique närmar sig tryckningen av Nya Testamentet på språket nyungwe och den högtidliga invigningen som kommer äga rum nästa år. Samtidigt har intresset för att läsa nyungwe stärkts med hjälp av attraktiva barnböcker som tagits fram i samarbete med Little Zebra Books. Jeni och hennes team ser till att dessa färgglada böcker med bibelberättelser och traditionella sagor når ut till skolor och andra intresserade. Det planerar hon att fortsätta jobba med även i framtiden.
Men vad gör en erfaren bibelöversättare när arbetet är klart? Mikael har utbildat sig till översättningskonsult och planerar att bidra till arbetet i hela södra Afrika, där det finns 40 projekt i 17 länder. Det finns ett särskilt stort behov av konsulter som talar portugisiska. Många av teamen är nationella och behöver inte bara slutkontroller av texten, utan även någon som kan vidareutveckla deras kompetens som översättare. Familjen Bister är just nu i Sverige för att återrapportera och bygga upp ett stödteam inför nästa fas i arbetet.

De behöver nya församlingar och enskilda som kan stödja arbetet ekonomiskt, så hör av er till Folk & Språk om ni vill veta mer.